FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय तहको वडा बाट सिफारिस तथा प्रमाणिकरण विधि सम्बन्धि हाते पुस्तिका ७९/८० 08/24/2022 - 10:44 PDF icon स्थानीय तहको वडा बाट सिफारिस तथा प्रमाणिकरण विधि सम्बन्धि हाते पुस्तिका.pdf
आ.व. २०७८/०७९ बिनियोजन ऐन ७८/७९ 08/01/2021 - 16:42 PDF icon आ.व. २०७८-०७९ बिनियोजन ऐन.pdf
आ.व. २०७८/०७९ आर्थिक ऐन ७८/७९ 08/01/2021 - 16:41 PDF icon आ.व. २०७८-०७९ आर्थिक ऐन.pdf
माछा क्लस्टर विकास कोष संचालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 02/14/2021 - 12:49 PDF icon माछा क्लस्टर विकास कोष संचालन कार्यविधि, २०७७.pdf
सरकारी निकायद्वारा सामाजिक संजाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५ ७७/७८ 01/11/2021 - 18:50 PDF icon सरकारी निकाय द्वारा सामाजिक संजाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि २०७५.pdf
सार्वजनिक परिक्षण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 12/25/2020 - 11:48 PDF icon सार्वजनिक परिक्षण कार्यविधि २०७७.pdf
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 12/25/2020 - 11:48 PDF icon सार्वजनिक सुनुवाई कार्यविधि २०७७.pdf
सामाजिक परिक्षण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 12/25/2020 - 11:47 PDF icon सामाजिक परिक्षण कार्यविधि २०७७.pdf
डाक्नेश्वरी नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४ ७४/७५ 11/10/2020 - 15:05 PDF icon डाक्नेश्वरी नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४.pdf
डाक्नेश्वरी नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ ७४/७५ 11/10/2020 - 15:05 PDF icon डाक्नेश्वरी नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४.pdf

Pages