FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

उखु पकेट क्षेत्रमा स्यालो टुवेल जडान सम्बन्धि सूचना ।

७९/८० 05/17/2023 - 17:46

गाई भैंसी पकेट विकास कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

७९/८० 04/25/2023 - 14:39

उपभोक्ता समिती गठनको लागी सूचना सम्बन्धमा।

७७/७८ 10/18/2021 - 15:15

आ.व. २०७८/०७९ बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

७८/७९ 08/01/2021 - 16:39 PDF icon आ.व. २०७८-०७९ बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम.pdf

आ.व. २०७८/०७९ नीति तथा कार्यक्रम

७८/७९ 08/01/2021 - 16:38 PDF icon आ.व. २०७८-०७९ नीति तथा कार्यक्रम.pdf

उपभोक्ता समिती गठनको लागी सूचना सम्बन्धमा।

७७/७८ 06/11/2021 - 19:03

उपभोक्ता समिति गठनको लागि सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा

७७/७८ 05/03/2021 - 15:20 PDF icon Upbhokta Suchana-2.pdf

उपभोक्ता समिति गठनको लागि सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा

७७/७८ 05/03/2021 - 15:19 PDF icon Upbhokta Suchana-1.pdf

सातौ नगर सभा निर्णय ।

७७/७८ 04/04/2021 - 13:40 PDF icon सातौ नगर सभा निर्णय ।.pdf

आर्थिक बर्ष २०७६।०७७ काे वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

७६/७७ 08/19/2019 - 19:49 PDF icon Nagarsava nirnaya.pdf