FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

उपभोक्ता समिति गठन गर्ने सम्बन्धी सूचना।

८०/८१ 04/07/2024 - 19:15 PDF icon Yojna Notice-2.pdf

आ.व. २०८०/०८१ बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम - माघ संसोधन

८०/८१ 04/04/2024 - 12:58 PDF icon आ.व. २०८०-०८१ बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम - माघ संसोधन.pdf

आ.व. २०८०/०८१ बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

८०/८१ 12/21/2023 - 15:30 PDF icon आ.व. २०८००८१ बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम.pdf

आ.व. २०७९/०८० बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम - पौष संसोधन

७९/८० 02/03/2023 - 12:04 PDF icon final 2079-9-30 Push Sansodhan.pdf

आ.व. २०७९/०८० बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

७९/८० 07/20/2022 - 15:14 PDF icon डाक्नेश्वरी नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम, २०७९.pdf

आ.व. २०७९/०८० आर्थिक ऐन

७९/८० 07/20/2022 - 15:13 PDF icon डाक्नेश्वरी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९.pdf

आ.व. २०७९/०८० बिनियोजन ऐन

७९/८० 07/20/2022 - 15:12 PDF icon डाक्नेश्वरी नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन, २०७९.pdf

निणर्य नगर सभा २०७४-०७५

७४/७५ 12/22/2021 - 11:58 PDF icon निणर्य नगर सभा २०७४-०७५.pdf

आठैाँ नगर सभाको निर्णय

७८/७९ 12/21/2021 - 11:54 PDF icon आठैाँ नगर सभाको निर्णय.pdf

आ.व. २०७८/०७९ बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

७८/७९ 08/01/2021 - 16:39 PDF icon आ.व. २०७८-०७९ बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम.pdf