FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सातौ नगर सभा निर्णय ।

७७/७८ 04/04/2021 - 13:40 PDF icon सातौ नगर सभा निर्णय ।.pdf

आ.व. २०७६/०७७ को आय व्यय ।

७७/७८ 03/23/2021 - 13:41 PDF icon आम्दानी र खर्च 2076_77.pdf

कोरोना (कोभिड-१९) आय व्यय ।

७७/७८ 03/23/2021 - 12:41 PDF icon कोरोना आय ब्यय.pdf

आर्थिक ऐन २०७५/०७६

७५/७६ 12/14/2020 - 13:17 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५.pdf

बार्षिक योजना २०७५ - माध सन्सेाधन

७५/७६ 12/14/2020 - 13:16 PDF icon बार्षिक योजना २०७५ - माध सन्सेाधन.pdf

बार्षिक योजना २०७५/०७६

७५/७६ 12/14/2020 - 13:15 PDF icon बार्षिक योजना २०७५.pdf

डाक्नेश्वरी नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम २०७७

७७/७८ 07/21/2020 - 18:40 PDF icon डाक्नेश्वरी नगरपालिकाको नोति तथा कार्यक्रम २०७७.pdf

बार्षिक निर्णय र कार्यक्रम २०७७

७७/७८ 07/21/2020 - 18:34 PDF icon बार्षिक निर्णय र कार्यक्रम २०७७.pdf

साना किसान कार्यक्रम सुचना, मिति : २०७५।०२।२१

७४/७५ 06/04/2018 - 16:57

प्रधानमन्त्री कृषी आधुनिकिकरण कार्यक्रम सुचना, मिति : २०७५।०२।२१

७४/७५ 06/04/2018 - 16:56