FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

डाक्नेश्वरी नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम, २०७९

७९/८० 07/20/2022 - 15:14 PDF icon डाक्नेश्वरी नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम, २०७९.pdf

डाक्नेश्वरी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९

७९/८० 07/20/2022 - 15:13 PDF icon डाक्नेश्वरी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९.pdf

डाक्नेश्वरी नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन, २०७९

७९/८० 07/20/2022 - 15:12 PDF icon डाक्नेश्वरी नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन, २०७९.pdf

आ. व. २०७७/०७८ को आय-व्याय

७७/७८ 01/31/2022 - 14:31 PDF icon SuTRA__.pdf

निणर्य नगर सभा २०७४-०७५

७४/७५ 12/22/2021 - 11:58 PDF icon निणर्य नगर सभा २०७४-०७५.pdf

आठैाँ नगर सभाको निर्णय

७८/७९ 12/21/2021 - 11:54 PDF icon आठैाँ नगर सभाको निर्णय.pdf

आ.व. २०७८/०७९ बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

७८/७९ 08/01/2021 - 16:39 PDF icon आ.व. २०७८-०७९ बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम.pdf

आ.व. २०७८/०७९ नीति तथा कार्यक्रम

७८/७९ 08/01/2021 - 16:38 PDF icon आ.व. २०७८-०७९ नीति तथा कार्यक्रम.pdf

सातौ नगर सभा निर्णय ।

७७/७८ 04/04/2021 - 13:40 PDF icon सातौ नगर सभा निर्णय ।.pdf

आ.व. २०७६/०७७ को आय व्यय ।

७७/७८ 03/23/2021 - 13:41 PDF icon आम्दानी र खर्च 2076_77.pdf