FAQs Complain Problems

यस कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवामा कुन कुरा बढी सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ?

कर्मचारीको व्यवहार
29% (139 votes)
सेवाको समय
23% (111 votes)
कार्यालय व्यवस्थापन
30% (143 votes)
सेवाको प्रकृया
19% (91 votes)
Total votes: 484