FAQs Complain Problems

यस कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवामा कुन कुरा बढी सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ?

कर्मचारीको व्यवहार
29% (145 votes)
सेवाको समय
22% (112 votes)
कार्यालय व्यवस्थापन
30% (151 votes)
सेवाको प्रकृया
18% (92 votes)
Total votes: 500