FAQs Complain Problems

वडा नं. २

जनसंख्या: 
२०२८
सम्पर्क नम्बर: 
९८०७७९९७६१
समाबेश गाउँहरु: 
हरिराहा
भाषा: 
मैथली, थारु, नेपाली, हिन्दी

जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष
9814714154
महिला सदस्य
9827763863
दलित महिला सदस्य
9807741536
वडा सदस्य
9815707150

पूर्व जन प्रतिनिधि

वडा अध्यक्ष
महिला सदस्य
दलित महिला सदस्य
वडा सदस्य
वडा सदस्य

वडा पदाधिकारी