FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७७/०७८ को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्यांकनको नतिजा

७८/७९ 02/03/2022 - 12:44 PDF icon LISA Nepal - Dashboard.pdf

आ.व. २०७७/०७८ को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्यांकनको नतिजा

७८/७९ 02/03/2022 - 12:44 PDF icon LISA Nepal - Dashboard.pdf

आ.व. २०७८/०७९ बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम

७८/७९ 08/01/2021 - 16:39 PDF icon आ.व. २०७८-०७९ बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम.pdf

आ.व. २०७८/०७९ नीति तथा कार्यक्रम

७८/७९ 08/01/2021 - 16:38 PDF icon आ.व. २०७८-०७९ नीति तथा कार्यक्रम.pdf

सातौ नगर सभा निर्णय ।

७७/७८ 04/04/2021 - 13:40 PDF icon सातौ नगर सभा निर्णय ।.pdf

आर्थिक बर्ष २०७६।०७७ काे वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

७६/७७ 08/19/2019 - 19:49 PDF icon Nagarsava nirnaya.pdf

नगर परिषदका निर्णयहरु (माध सम्साेधन)

७५/७६ 01/31/2019 - 14:41 PDF icon नगर परिषदका निर्णयहरु (माध सम्साेधन).pdf