FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक परिक्षण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 12/25/2020 - 11:47 PDF icon सामाजिक परिक्षण कार्यविधि २०७७.pdf
डाक्नेश्वरी नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४ ७४/७५ 11/10/2020 - 15:05 PDF icon डाक्नेश्वरी नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४.pdf
डाक्नेश्वरी नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ ७४/७५ 11/10/2020 - 15:05 PDF icon डाक्नेश्वरी नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४.pdf
डाक्नेश्वरी नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्घन ऐन, २०७४ ७४/७५ 11/10/2020 - 15:04 PDF icon डाक्नेश्वरी नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्घन ऐन, २०७४.pdf
डाक्नेश्वरी नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ ७४/७५ 11/10/2020 - 15:03 PDF icon डाक्नेश्वरी नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
डाक्नेश्वरी नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 11/10/2020 - 14:59 PDF icon डाक्नेश्वरी नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४.pdf
एफ. एम. रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 11/10/2020 - 14:59 PDF icon एफ. एम. रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७४.pdf
डाक्नेश्वरी नगर कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 11/10/2020 - 14:57 PDF icon डाक्नेश्वरी नगर कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
स्थानीय तह पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सेवा सुविधा ७७/७८ 08/21/2020 - 15:26 PDF icon Madhesh Province sewa subidha bidhyek.pdf
डाक्नेश्वरी नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 07/21/2020 - 18:45 PDF icon डाक्नेश्वरी नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन २०७७.pdf

Pages