FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
डाक्नेश्वरी नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ ७४/७५ 11/10/2020 - 15:03 PDF icon डाक्नेश्वरी नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
डाक्नेश्वरी नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 11/10/2020 - 14:59 PDF icon डाक्नेश्वरी नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४.pdf
एफ. एम. रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 11/10/2020 - 14:59 PDF icon एफ. एम. रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७४.pdf
डाक्नेश्वरी नगर कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 11/10/2020 - 14:57 PDF icon डाक्नेश्वरी नगर कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
डाक्नेश्वरी नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 07/21/2020 - 18:45 PDF icon डाक्नेश्वरी नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन २०७७.pdf
डाक्नेश्वरी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 07/21/2020 - 18:38 PDF icon डाक्नेश्वरी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७.pdf
नागरीक वडा पत्र ७५/७६ 11/15/2018 - 08:49 PDF icon नागरीक वडा पत्र.pdf
प्रदेश नं. २ राजपत्र ७५/७६ 11/15/2018 - 08:40 PDF icon प्रदेश नं. २ राजपत्र.pdf
डाक्नेश्वरी नगरसभा निर्णय २०७५ ७५/७६ 09/06/2018 - 14:49 PDF icon डाक्नेश्वरी नगरसभा निर्णय २०७५.pdf
डाक्नेश्वरी विनियोजन विधयेक २०७५ ७५/७६ 09/06/2018 - 14:42 PDF icon डाक्नेश्वरी विनियोजन विधयेक २०७५.pdf

Pages