FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
डाक्नेश्वरी आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 09/06/2018 - 14:29 PDF icon डाक्नेश्वरी आर्थिक ऐन २०७५.pdf
शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड (स्रोत पुस्तिका) ७५/७६ 09/06/2018 - 12:45 PDF icon शहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड (स्रोत पुस्तिका).pdf
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी, २०७५ ७५/७६ 09/04/2018 - 20:19 PDF icon SocialSecurityGuideline2075.pdf
स्थानीय-सरकार-सञ्चालन-एेन ७५/७६ 08/23/2018 - 11:55 PDF icon स्थानीय-सरकार-सञ्चालन-एेन.pdf
स्थानीय तह सेवा सुबिधा ७५/७६ 08/23/2018 - 11:54 PDF icon स्थानीय तह सेवा सुबिधा1395371652.pdf
नेपालको-संविधान ७५/७६ 08/23/2018 - 11:49 PDF icon नेपालको-संविधान133199629.pdf
जग्गा-प्राप्ति-नियमहरू ७५/७६ 08/23/2018 - 11:48 PDF icon जग्गा-प्राप्ति-नियमहरू-२2139510883.pdf
जग्गा-प्राप्ति-एेन ७५/७६ 08/23/2018 - 11:47 PDF icon जग्गा-प्राप्ति-एेन-२०३४1042531485.pdf
अन्तर–सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ ७५/७६ 08/23/2018 - 11:46 PDF icon अन्तर–सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४.pdf
मिति २०७५ भाद्र १ देखि नेपालमा नयाँ मुलुकी संहिता लागू ७५/७६ 08/23/2018 - 11:40 PDF icon केही-नेपाल-कानूनलार्इ-सं606613557.pdf, PDF icon फाैजदारी-कसूर-सजाय-.pdf, PDF icon मुलुकी-अपराध-संहिता-एेन.pdf, PDF icon मुलुकी-देवानी-कार्यविधि (2)629858545.pdf, PDF icon मुलुकी-देवानी-संहिता-एेन.pdf, PDF icon मुलुकी-फाैजदारी-कार्यविध.pdf

Pages