FAQs Complain Problems

७७/७८

लक्षित समुहमा परेका सबैले मिति २०७७/११/२३ गते देखी २५ गते सम्म आ-आफ्नो वडाको स्वास्थ्य संस्थाको खोप केन्द्रमा गई कोभिड १९ विरुद्धको खोप लगाऔ।

दस्तावेज: 

सुपरिबेक्षक पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धमा ।

मेडिकल अधिकृत सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना ।

Pages