FAQs Complain Problems

७६/७७

COVID-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागी आवश्यक सकृयता अपनाउने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

असंगतिट क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असाहयहरु लाई उपलव्ध गराइने राहत सम्बन्धि मापदण्ड, २०७६

असंगतिट क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असाहयहरु लाई उपलव्ध गराइने राहत सम्बन्धि मापदण्ड, २०७६ को दफा ३ र  अनुसूची १, अनुसूची २ र अनुसूची ३ संलग्न मात्र गरिएको छ | 

दस्तावेज: 

निर्देशिका कार्यन्वयन सम्बन्धमा |

प्रदेश नं. २ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिसदको कार्यालयको पत्रानुसार राखिएको निर्देशिका अनिवार्य कार्यन्वयन गरि समिति गठन गर्नु हुन अनुरोध छ |  

Pages