FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

असंगतिट क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असाहयहरु लाई उपलव्ध गराइने राहत सम्बन्धि मापदण्ड, २०७६

असंगतिट क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असाहयहरु लाई उपलव्ध गराइने राहत सम्बन्धि मापदण्ड, २०७६ को दफा ३ र  अनुसूची १, अनुसूची २ र अनुसूची ३ संलग्न मात्र गरिएको छ | 

दस्तावेज: 

निर्देशिका कार्यन्वयन सम्बन्धमा |

प्रदेश नं. २ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिसदको कार्यालयको पत्रानुसार राखिएको निर्देशिका अनिवार्य कार्यन्वयन गरि समिति गठन गर्नु हुन अनुरोध छ |  

अत्यन्त जरूरी सूचना |

 

दस्तावेज: 

Pages