FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

वडा नं. ४ ले वडा स्तरीय कार्यक्रमहरुका लागि संघ संस्थाले प्रस्तावना पत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

उपभोक्ता समिति गठनको लागि सूचना

वडा नं. ७ ले वडा स्तरीय कार्यक्रमहरुका लागि संघ संस्थाले प्रस्तावना पत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

Pages