FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

मेडिकल अधिकृतको अन्तिम नतिजा सम्बन्धमा ।

सातौ नगर सभा निर्णय ।

वडा नं. ५ पातो स्वास्थ्य चौकी र वडा नं. ३ तरही स्वास्थ्य चौकीको सेवा सुबिधा सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम ।

WHH/BMZ को सहयोगमा आसमान नेपालको उत्थान परियोजन अन्तर्गत वडा नं. ५ पातो स्वास्थ्य चौकी र वडा नं. ७ तरही स्वास्थ्य चौकीको सेवा सुबिधा सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम ।

Pages