FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

आपाङग निवेदनमा कागजात नपुगेको सुचना !

दस्तावेज: 

प्रयोगशाला सेवा सञ्चालन ।

स्वास्थ्य चौकी पातोमा स्वास्थ्य व्यबस्थापन समिति द्धारा २०७५।०६।०८ देखी प्रयोगशाला सेवा सञ्चालन भएको व्यहोरा सम्पूर्ण नगरबासीमा जानकारी गराईन्छ ।

बैठकमा उपस्थित भईदिने बारे सुचना !

Pages