FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

जानकारी सम्बन्धमा ।

डाक्नेश्वरी नगरपालिका वडा नं. ६ बाट आजवाट अन्लाइन बाट व्यक्तिगत घटना र समाजिक सुरक्षा दर्ता सुरू भएकाे सहर्स जानकारी गराइन्छ ।

बेराेजगार दर्ताका लागि निवेदन सङ्कलन बारे ।

दस्तावेज: 

Pages