FAQs Complain Problems

समाचार

८०/८१

वडा नं. ७ ले वडा स्तरीय कार्यक्रमहरुका लागि संघ संस्थाले प्रस्तावना पत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

लघु उद्यम विकास सहजकर्ता (तह चौथो) पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठयक्रम

रोजगार सहायक (तह पाँचौ) पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठयक्रम

Pages