FAQs Complain Problems

८०/८१

वडा नं. २ ले वडा स्तरीय कार्यक्रमहरुका लागि संघ संस्थाले प्रस्तावना पत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

उद्यम विकास सहजकर्ता पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

वडा नं. १ ले वडा स्तरीय कार्यक्रम/योजनाहरुका लागि संघ संस्थाले प्रस्तावना पत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

दस्तावेज: 

Pages