FAQs Complain Problems

८०/८१

पोखरी ठेक्का सम्बन्धि आवश्यक सूचना ।

पोखरी ठेक्का सम्बन्धि दरभाउपत्र आव्हानको सूचना: तेश्रो पटक प्रकाशित

नगर प्रहरीका बिभिन्न पदहरुको पदपूर्ति सम्बन्धि विज्ञापनका उम्मेदवारहरुको लिखित परिक्षा सारेको बारे सूचना ।

Pages