FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

दावी विरोध एवं अद्ययावधिकको अनुसूची ।

तहाँ वडामा दावी विरोध एवं अद्ययावधिकको लागि मतदाता नामावली पठाइएको छ । तसर्थ त्यस बमोजिमको कार्य गर्न चाहिने अनुसूची यसै लिंकमा जोडिएको छ ।

दस्तावेज: