FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
महेश कुमार मंडल अमिन प्राविधिक शाखा 9813201271
धिरेन्द्र कुमार यादव फिल्ड साहयक राष्ट्रिय परिचय तथा पन्जिकरण सेवा इकाई 9810117050
अनु कुमारी चौधरी प्राविधिक साहयक कृषि शाखा 9824720940
शिपकला चौधरी प्राविधिक साहयक कृषि शाखा 9805911092
विवेक कुमार मंडल सव ओभरसियर प्राविधिक शाखा 9805914862
सुशिल कुमार साह सव ओभरसियर प्राविधिक शाखा 9860020930
राम जतन मुखिया चालक 9805962478
जमला चौधरी कार्यालय सहयाेगी 9819968834
रामा सदा कार्यालय सहयाेगी 9826708033
सुरेन्द्र गुप्ता कार्यालय सहयाेगी 9810305837
सुरेश यादव कार्यालय सहयाेगी कृषि शाखा 9811756169

Pages