FAQs Complain Problems

नेपाल रेडक्रस एमबुलेन्स सेवा

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
बिहान ५ः०० देखि बेलुकी ८ः०० सम्म
जिम्मेवार अधिकारी: 
जितेन्द्र यादव
सेवा दिने कार्यालय: 
नेपाल रेडक्रस एमबुलेन्स सेवा
सेवा शुल्क: 
पायक अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 

सम्पर्क ः 9805918087