यस कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवामा कुन कुरा बढी सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ?

कर्मचारीको व्यवहार
20% (68 votes)
सेवाको समय
27% (89 votes)
कार्यालय व्यवस्थापन
33% (111 votes)
सेवाको प्रकृया
20% (66 votes)
Total votes: 334