यस कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवामा कुन कुरा बढी सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ?

कर्मचारीको व्यवहार
20% (67 votes)
सेवाको समय
26% (86 votes)
कार्यालय व्यवस्थापन
33% (109 votes)
सेवाको प्रकृया
20% (65 votes)
Total votes: 327