FAQs Complain Problems

यस कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवामा कुन कुरा बढी सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ?

कर्मचारीको व्यवहार
22% (82 votes)
सेवाको समय
26% (94 votes)
कार्यालय व्यवस्थापन
33% (121 votes)
सेवाको प्रकृया
19% (71 votes)
Total votes: 368