FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

काेराेना भाइरस संक्रमण प्रतिकार सम्बन्धी हार्दिक अनुराेध

कोरोना भाइसर संक्रमण बिरुद्ध जनसहभागीतामुलक पद्दति (Unit Action Team) मार्फत जुध्दन र त्यस सम्बन्धी द्रुत सूचना संकलन गर्ने प्रणाली बारे जानकारी

 

असंगतिट क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असाहयहरु लाई उपलव्ध गराइने राहत सम्बन्धि मापदण्ड, २०७६

असंगतिट क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असाहयहरु लाई उपलव्ध गराइने राहत सम्बन्धि मापदण्ड, २०७६ को दफा ३ र  अनुसूची १, अनुसूची २ र अनुसूची ३ संलग्न मात्र गरिएको छ | 

दस्तावेज: