सूचना तथा समाचार

वडा नं. ३ मा अवस्थित श्री जनता माध्यमिक विद्यालय, तरहीमा भएकाे अभिभावक भेला !